Broušení kolejnic

Firma KVAZAR Plus, s.r.o. dodává zahraničním dopravním podnikům zařízení pro broušení kolejnic tramvajových tratí. Tento stroj efektivně nahrazuje broušení pomocí brousicího tramvajového vozu, který musí požadovaný úsek přejíždět několikrát pouze v jednom směru, většinou po projetí tramvajovou smyčkou.

Celková charakteristika

Bruska se používá na broušení hlavy kolejnic, vignolových i žlábkových. Bruskou se přejíždí po upravovaném úseku trati, odstraňuje se ojetí a vlnkovitost kolejnic a vhodným nastavením brousících hrnečků se přizpůsobuje profil kolejnice ideálnímu stavu. Podle způsobu opotřebení je nutno upravovaný úsek projet několikrát. Bruska brousí pouze jednu kolejnici. a je poháněna střídavým proudem 380 – 400 V od přídavného dieselagregátu. Používá se kabel, který je zavěšen na konsole dostatečně vyvěšené od dráhy brusky. Obsluha je prováděna 1 pracovníkem, který stojí na plošině. Tento pracovník ovládá z plošiny pojezd, naklopení brousících hrnečků a hloubku záběru. Pro přepravu na pracoviště se používá jeřáb nebo přívěsný vozík s navijákem. Bruska se pomocí navijáku spustí z vozíku a ruční manipulací najede na kolej. Pro manipulaci s bruskou a najetí nebo vyjetí z koleje se používají dvě bantamová kolečka. Tato kolečka se spouštějí a zvedají hydraulicky pomocí ruční pumpy. Před broušením se zvednou přepravní kolečka, aby nebránila pohybu po koleji.

Pojezd v koleji je proveden elektromotorem přes bantamové kolečko. Pojezd má dvě rychlosti pro pohyb vpřed i vzad. Podle hloubky záběru se využívá buď pomalejšího nebo rychlejšího pohybu. Většinou se pro broušení používá pomalejší rychlosti. Pojezdové kolečko je polohovatelné pro práci (broušení) a pro manipulaci (najetí do koleje) pracovní polohy. Převod od motoru na pojezdové kolečko je proveden řetězem.

Pro broušení koleje jsou využívána dvě vřetena osazená brusnými hrnečky. Převod od motoru na brousící vřetena je proveden čtyřnásobným řemenným převodem zpřevodovaným tak, aby odpovídal požadavku brusných hrnečků. Brousicí stroj je uzpůsoben pro rozchod 1000, 1435 mm i pro 1524 mm.

Brusné hrnečky jsou polohovatelné ve 3 rovinách - svisle, vodorovně a naklápění. Pro svislý pohyb, který je nejvíce využíván, se používá otočné kolo s pákou na vrchu stroje, pro vodorovný pohyb otočné kolo na boku u pracovní plošiny. Pro naklápění se používá oblouku v rámu stroje, na kterém se celek otáčí a zajišťuje pomocí zajišťovacích šroubů na obou stranách.

Technické parametry

Celková hmotnost: 660 kg
Délka: 2430 mm (kolmo na kolej)
Šířka: 2000 mm (rovnoběžně s osou koleje)
Výška: 1380 mm

Novinky

  • 20.10.2015

    Uvedení do provozu modernizovaného vozu KT4

    Dne 20.10.2015 byl v DP Vinnica (Ukrajina) uveden do provozu modernizovaný tramvajový vůz KT4 (inv.č.224). Modernizace byla provedena silami provozovatele s technickou pomocí naší …