Servis

Firma KVAZAR Plus, s.r.o. zajišťuje svými ukrajinskými pracovníky záruční a pozáruční servis dodaných elektrických zařízení a ostatních uzlů a dílů tramvají a trolejbusů. Tito pracovníci jsou odborně proškoleni jednotlivými českými výrobci s vydáním příslušných osvědčení, opravňujících k provádění údržby, diagnostiky a oprav vadných komponentů. Tato školení u výrobců probíhají průběžně podle vývoje a inovace technických řešení s následnou aktualizací osvědčení k servisní činnosti. Hlavním cílem je flexibilita servisní skupiny, bezodkladné řešení vzniklých problémů a spokojenost konečného zákazníka. Z tohoto důvodu má na Ukrajině servisní skupina k dispozici sklad náhradních dílů, který je průběžně doplňován v souladu s jeho čerpáním a doporučením výrobců.

Novinky

  • 20.10.2015

    Uvedení do provozu modernizovaného vozu KT4

    Dne 20.10.2015 byl v DP Vinnica (Ukrajina) uveden do provozu modernizovaný tramvajový vůz KT4 (inv.č.224). Modernizace byla provedena silami provozovatele s technickou pomocí naší …