VTP

Technologie velkoplošných tramvajových panelů, tzv. „BKV“, je jednou z osvědčených a široce používaných technologií pro výstavbu a rekonstrukci tramvajových tratí ve střední a východní Evropě.

Základním stavebním prvkem jsou železobetonové předpjaté kolejové panely s osazeným ocelovým žlabem pro zasunutí blokové kolejnice typu B1 a středové mezikolejové panely. V závislosti na profilu trati se používají různé délky kolejových panelů (od 0,8 do 6,0 m) a podle rozchodu trati různé šířky mezikolejových panelů (0,8; 1,0 a 1,2 m).

Mezi výhody této technologie patří zejména snížení vibrací a hluku při jízdě tramvají, snížení úniku bludných proudů, možnost pojíždění tramvajového tělesa automobilovým provozem, vysoká životnost.

Firma KVAZAR Plus, s.r.o. založila v roce 2001 v ukrajinském městě Krivoj Rog technologicko-výrobní celek na výrobu tramvajových panelů – závod OOO „PraKr“. Tato společnost vyrábí produkci pro stavby dle technologie VTP, prováděné v jednotlivých dopravních podnicích. KVAZAR Plus, s.r.o. zajišťuje subdodávky vybraných materiálů, potřebných pro zabezpečení kvality vyráběných prefabrikátů.

Současně naše společnost dodává ukrajinským dopravním podnikům ostatní stavební materiály pro tuto technologii (kolejnice, přechodové části, elastické zálivky, kompenzátory, elektrody, pryžové profily, aj.) a vykonává prostřednictvím svých smluvních partnerů potřebný technický dohled nad stavbou, projekční a montážní práce.

Novinky

  • 20.10.2015

    Uvedení do provozu modernizovaného vozu KT4

    Dne 20.10.2015 byl v DP Vinnica (Ukrajina) uveden do provozu modernizovaný tramvajový vůz KT4 (inv.č.224). Modernizace byla provedena silami provozovatele s technickou pomocí naší …