Pražcové

V moderních pražcových technologiích se používají železobetonové pražce s různými způsoby upevnění žlábkové kolejnice (Vossloh, Ortec, Sedra) v kombinaci s antivibračními pryžovými mřížemi. Současným cílem je zajištění maximální izolace celého průřezu tramvajového tělesa a kolejnice s důrazem na snížení nepříznivého vlivu bludných elektrických proudů na inženýrské sítě, ležící pod tramvajovým tělesem.

K jedné z nejprogresivnějších pražcových technologií patří konstrukce s použitím rektifikačních železobetonových pražců. Tyto pražce se ukládají na betonovou základovou desku s krokovou vzdáleností 3 m a plní pouze vytyčovací funkci pro vedení kolejnice.

Horní vrstvy konstrukce tramvajové trati se dle přání zákazníka provádějí litým asfaltem, zámkovou dlažbou nebo travnatým povrchem.

Novinky

  • 20.10.2015

    Uvedení do provozu modernizovaného vozu KT4

    Dne 20.10.2015 byl v DP Vinnica (Ukrajina) uveden do provozu modernizovaný tramvajový vůz KT4 (inv.č.224). Modernizace byla provedena silami provozovatele s technickou pomocí naší …